ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 
a. iChoc hierna te noemen: ‘Artichoc chocoladewerken’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Artichoc chocoladewerken.

2. Bestellingen 
2.1. Besteltijden - De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.ichoc.nl
2.2. Een logo of afbeelding wordt met eetbare inkt op een cacaoboter of icingondergrond geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, eps of pgn bestand worden aangeleverd via de email. Na beoordeling  komt er een goedkeuring als het bestand bruikbaar is. Afwijkingen wat betreft kleur kan mogelijk zijn.

3. Bezorging
3.1. Leveringstijden - De levertijd is maximaal 5 werkdagen vanaf het moment dat de betaling binnen is. rtichoc chocoladewerken behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de opdrachtgever eengewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
3.2. Spoedbezorging - Mocht de opdrachtgever chocolade  met spoed wil bestellen dan dient deopdrachtgever contact op te nemen met ichoc.nl
3.3. Bezorging via TNT of eigen transportdienst. Producten worden verzonden via TNT post en worden in het algemeen binnen 1 werkdagafgeleverd. Het kan voorkomen dat dit langer duurt en in dit geval kan Artichoc chocoladewerken niet aansprakelijk wordengesteld. De verzending van deze producten is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Franco leverering vanaf € 1000,00

4. Prijzen
Alle prijzen vermeldt op de website www.ichoc.nl zijn exclusief 6% BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling 
Voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers is facturatie niet mogelijk en kan men gebruik maken van de volgendebetaalmethodes: iDEAL, en vooruitbetaling of betaling bij afhalen.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Adressering/data - Artichoc chocoladewerkenkan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieveadressen en/of afleverdata.
6.2. Logo/tekst - Artichoc chocoladewerken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk, - en/of zetfouten van logo en/oftekst.

7. Annulering
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Artichoc chocoladewerken. Wij kunnen niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bijannulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

8. Klachten
Via e-mail van ichoc.nl. Klachten worden tot 2 dagen na aflevering in behandeling genomen.

9) Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voorcommerciële doeleinden. 

10 Gewichten
De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.